sâmbătă, 13 decembrie 2008

Buzãul, traversat de galerii subterane

Putini stiu cã sub centrul vechi al orasului se aflã galerii care dateazã încã de la începutul secolului 16 sau poate si mai devreme. Sub pasii grãbiti ai trecãtorilor se aflã vestigii nestiute de nimeni ale unor epoci de mult apuse. Sãpãturile fãcute cu ocazia ridicãrii noilor edificii ale bãncilor din oras au dat la ivealã vechi catacombe pe trei nivele. Alte cotloane secrete existã încã pe sub strãzile ori clãdirile vechi din centrul orasului. Nu se stie încã starea în care se aflã în prezent, pentru cã nimeni nu s-a preocupat de conservarea acestora. Ba mai mult, lucrãrile executate în zonã în ultimii ani au afectat serios tunelurile si le-au acoperit cu indiferentã. Asa se face cã misterul subteranelor ce fãceau odinioarã legãtura între clãdirile importante ale urbei a fost îngropat probabil pentru totdeauna.

Distrugerea siturilor arheologice, cu acordul Muzeului
Cu toate cã intrã în cadrul special al monumentelor istorice de o importantã deosebitã, nu s-a tinut cont si s-a escavat în continuare, distrugîndu-se astfel vestigiile. Arheologul Marius Constantinescu: "Împreunã cu militarii care munceau atunci am descoperit dale de piatrã slefuitã care ascundeau o a doua intrare. Prima catacombã avea 3 m lãtime si înãltimea de 2,80 m, iar lungimea de cel putin
11 metri, dar deoarece capetele erau surpate ne-am dat seama cã era mult mai mare. Intrînd în adîncul celei de-a doua catacombe am observat o nisã care ascundea un al treilea nivel, probabil ultimul, în care am gãsit resturi de haine, 2 scaune si un vas mare de lut."
Trei variante de datare: 372, 1431, 1615
Cert este cã odatã cu atestarea documentarã a Buzãului (prima 372 si a doua 1431) circulã douã variante ale utilizãrii acestor catacombe. Prima, pentru depozitarea hranei care trecea prin acest circuit, odatã cu deschiderea tîrgurilor pentru schimb de mãrfuri (Drãgaica); iar a doua: posibilitatea retragerii la timp în vremuri de bejenie sau pericol.
Unul dintre cele mai vechi orase atestate din Europa, cu un bogat patrimoniu arhitectural, riscã sã devinã fãrã istorie, din cauza ageamiilor care dau ordine de distrugere a patrimoniului cultural local.
Autor: I.G.
Foto: Sansa Buzoiana;
Articol aparut in ziarul Sansa Buzoiana din 25 ianuarie 2007

Niciun comentariu: